But now I have learned from experience

That blows sometimes miss ; words always win .

Odysseus Philoctetes Sophocles 400 B.C.

Iroon Polytechniou Street , Kissamos , Crete , Greece  ,Τ.Κ. 73400
Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου , Κίσσαμος Χανίων Κρήτη   , Τ.Κ. 73400

+30 2822 0 23368
+30 2822 0 24330

email.JPG (1265 bytes) argyropoulou@kissamos.com


The Central School of Language Kissamos (Ourania Argyropoulou)

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ουρανία Αργυροπούλου


 

The Central School of Language Kissamos

"speak to the world"

With the very latest teaching methods and with extensive use of the most modern academic and authentic materials, our objectives are to train our students to achieve the very highest quality standards in the foreign language of their choice.

Our educational programmes embrace more than just the language.  In addition to our own world-wide experience we also employ native mother-tongue language speakers to promote the introduction of the new culture, in parallel with the new language.  Thus, students who graduate with us are not only expertly prepared to speak to the world but also to understand other societies, to join their cultures and be able to prosper from this knowledge for the rest of their lives.


*

 Διανύουμε την εποχή της παγκοσμιότητας της γνώσης και της επικοινωνίας .

Η επιτυχία στο μαθητικό , φοιτητικό και επαγγελματικό τομέα είναι συνάρτηση σε μεγάλο βαθμό της ικανότητας επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων με άτομα άλλων χωρών .

Το μέσο επικοινωνίας είναι η κοινή γλώσσα.

Σήμερα η Αγγλική γλώσσα κατατάσσεται στην κορυφή , λόγω του χαρακτηριστικού της διεθνοποίησης της.

Γίνεται απαραίτητο και αναγκαίο σε κάθε νέο η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και κατά προτεραιότητα της Αγγλικής .

Το φροντιστήριο μας έχει σαν στόχο του την άριστη κατάρτιση των μαθητών πάνω στην Αγγλική γλώσσα .

Η επιτυχία του στόχου στηρίζεται :

α. στο παιδαγωγικό σύστημα που εφαρμόζεται

β. στην άριστη κατάρτιση των καθηγητών

γ. στην άριστη οργάνωση του Φροντιστηρίου

   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

α. Διάρκεια χειμερινής περιόδου

Η χειμερινή περίοδος χωρίζεται σε τέσσερα δίμηνα :

πρώτο δίμηνο από 1 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου

δεύτερο δίμηνο από 1 Δεκεμβρίου - 31 Ιανουαρίου

τρίτο δίμηνο από 1 Φεβρουαρίου - 31 Μαρτίου

τέταρτο δίμηνο από 1 Απριλίου - 31 Μαΐου

Το φροντιστήριο θα είναι κλειστό τις παρακάτω ημέρες :

28 Οκτωβρίου ( Εθνική Εορτή )

17 Νοεμβρίου ( Πολυτεχνείο )

12 Δεκεμβρίου ( Αγίου Σπυρίδωνα , πολιούχου της Κισσάμου)

Διακοπές Χριστουγέννων

30 Ιανουαρίου ( Τριών Ιεραρχών )

Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου ( Εθνική Εορτή )

Διακοπές Πάσχα

 

β. Επίπεδα

Επίπεδο LOWER

 

Οι τάξεις που χρειάζεται να περάσει ο μαθητής για να δώσει εξετάσεις LOWER είναι οι παρακάτω με σειρά επιπέδου :

Aα ( πρώτη μικρή )

Aβ ( δευτέρα μικρή )

A ( πρώτη μεγάλη )

B ( δευτέρα μεγάλη )

C

D

E

LOWER

Επίπεδο PROFICIENCY

 

Αφού ένας μαθητής πάρει το LOWER μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα επιπέδου PROFICIENCY .

Για να δώσει εξετάσεις επιπέδου PROFICIENCY χρειάζεται να παρακολουθήσει μαθήματα 2 - 3 χρόνια , ανάλογα με την επίδοση .

 

 

γ. Τεστ - Εξετάσεις

Τεστ γίνονται μέχρι 6 ανά δίμηνο και έκτακτα εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο ο καθηγητής .

Οι τελικές εξετάσεις γίνονται στο τέλος της χειμερινής περιόδου .

Η βαθμολογία ακολουθεί την κλίμακα από 1- 20 .

Η βάση για το φροντιστήριο μας είναι το 12 .

 

δ. Προαγωγή

Ο μαθητής για να προαχθεί σε ανώτερο επίπεδο πρέπει να έχει κατώτερη τελική βαθμολογία το 12 και από το σύνολο των τεστ να έχει περάσει τη βάση τα 3/4 ( 75 % ) .

Ο τύπος της τελικής βαθμολογίας είναι :

Τ.Β. = Π1 Χ 0,7 +Τ1 Χ 0,3

Τ.Β. = ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ + ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΣΤ

Π1= ------------------------------------------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ

 

Τ1 = ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

Δηλαδή οι προφορικοί βαθμοί και οι βαθμοί των τεστ αντιπροσωπεύουν το 70 % της τελικής βαθμολογίας και ο βαθμός τελικής εξέτασης το 30 % .

Στόχοι αυτού του βαθμολογικού συστήματος είναι η διαρκή προσπάθεια για καλύτερη επίδοση του μαθητή κατά τη διάρκεια ΟΛΗΣ της περιόδου και η όσο το δυνατό πιο αληθινή εικόνα του επιπέδου του μαθητή .

ζ. Έλεγχος προόδου

Κάθε μαθητής έχει προσωπικό έλεγχο προόδου , όπου γράφονται όλοι οι προφορικοί και γραπτοί βαθμοί όλης της περιόδου .

Ο έλεγχος προόδου θα δίνεται κάθε δίμηνο στους μαθητές και θα επιστρέφεται την επόμενη μέρα με την υπογραφή του γονέα .

 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Οι σχέση μεταξύ καθηγητή - μαθητή είναι σχέση συμβούλου , συνεργάτη και στηρίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και φίλια που θα δημιουργηθεί κατά την παραμονή του μαθητή στο φροντιστήριο και σε καμία περίπτωση ο μαθητής δεν εκμεταλλεύεται την φιλία και κατανόηση του καθηγητή .

Πέρα από τη σωστή σχέση που πρέπει να έχει ο μαθητής με τον καθηγητή του , έχει κι άλλες , βασικές υποχρεώσεις :

Ο μαθητής πρέπει να έρχεται πάντα προετοιμασμένος .

Ο μαθητής που κατά υποτροπή έχει κακή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές αποβάλλεται από το φροντιστήριο .

Όταν απουσιάζει ο μαθητής , ο γονέας οφείλει να ειδοποιεί την γραμματεία του φροντιστηρίου πριν το μάθημα.

Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από ημέρα τεστ , ο μαθητής καλείται από τον καθηγητή να γράψει το Τεστ σε ώρα εκτός μαθήματος .

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βίντεο

Ακουστικές κασέτες

Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Δανειστική βιβλιοθήκη

Επιτραπέζια παιχνίδια

  

Στόχοι μας είναι :

1.Να γνωρίζουμε τους γονείς των μαθητών μας και να συζητάμε  οποιοδήποτε πρόβλημα έχει σχέση με τον μαθητή ή μαθήτρια μας και την πρόοδο του / της  .

2.Nα υπάρχει αμφίδρομη συνεχής ροή πληροφοριών μεταξύ γονέων και του γραφείου μας.

3.Μέσα από καλή διάθεση , χαρά για δημιουργία μέσα από την επίτευξη αγάπης για επικοινωνία με τους συμμαθητές /συμμαθήτριες και καθηγητές να κατακτήσουν οι μαθητές και μαθήτριες τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα απαραίτητο εφόδιο στην ζωή τους και να κερδίσουν την επικοινωνία με όλο τον πλανήτη , για ένα καλύτερο Κόσμο !

 

 

Με εκτίμηση

Ουρανία Αργυροπούλου