Διαγραφή: "POIOS THEOREI TN TZHMH TYXERO" van "ΓΙΑΝΝΗΣ"

Συνθηματικό: